News from Bohdanovce nad Trnavou
Mesto Trnava, dotknutá obec v súlade s § 7 ods. 7 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) oznamuje verejnosti, že obdržalo rozhodnutie Obvodného úradu životného ...
Hromadný úhyn rýb v Trnávke zapríčinila silná koncentrácia čpavku vo vode. V Bohdanovciach rátali stovky uhynutých kusov. TRNAVA. O uhynutých rybách v riečke Trnávka z júna sme informovali pred týždňom. Na náš článok reagoval starosta Bohdanoviec ...
Ryby v Trnávke neskapali z tepla, zabil ich amoniak
Photos from Bohdanovce nad Trnavou
Weather from Bohdanovce nad Trnavou
Saturday, 22 of July
Partly Cloudy
Partly Cloudy 22º C
Maximum: 32º C
Low: 17° C
Humidity: 69%%
Visibility: 16 km
Saturday, 22 of July
Day
Partly Cloudy
Partly Cloudy
Maximum: 32º C
Low: 17° C
Sunday, 23 of July
Day
Partly Cloudy
Partly Cloudy
Maximum: 30º C
Low: 18° C
Monday, 24 of July
Day
Chance of a Thunderstorm
Chance of a Thunderstorm
Maximum: 28º C
Low: 15° C
Tuesday, 25 of July
Day
Partly Cloudy
Partly Cloudy
Maximum: 23º C
Low: 13° C
Hotels
Arrival
Departure