News from Žakarovce
Žakarovce nadobudli význam najmä v druhej polovici 19. storočia, keď Banská a hutná spoločnosť sídliaca v moravskej Ostrave (respektíve už jej priamy predchodca Banská spoločnosť arcikniežaťa Albrechta) zriadila sídlo závodu v Mária Hute pri Gelnici.
Ložiská sideritu v Žakarovciach otváral zložitý banský systém
Keď Horváthovcom pred štyrmi rokmi zhorel dom a nemali kam ísť, obec Žakarovce pri Gelnici ich dočasne ubytovala v zbrojnici. Keď im strecha nad hlavou zhorela, útočisko našli v požiarnej zbrojnici! Keď Horváthovcom pred štyrmi rokmi zhorel dom a ...
Zhorel im dom, už štyri roky žije 20 ľudí v zbrojnici!
Hotels
Arrival
Departure
Other places